รัดส้น

รุ่นนี้ สามารถใส่ได้2แบบ จะผูกโบว์หรือไม่ผูกก็ได้

สามารถสั่งแบบไม่เอาสายรัดส้นก็ได้

แบบมีสายรัดส้น + ผูกโบว์

สามารถถอดและใส่โบว์ได้

แบบมีสายรัดส้น + ไม่ผูกโบว์

(มีแถมโบว์ให้ไปผูกเอง)

แบบไม่มีสายรัดส้น

สามารถถอดหรือใส่โบว์ก้ได้